Image default
Felietony

Kto ma pierwszeństwo?

Ta grafika robi furorę w internecie. Na różnych stronach, fan page-ach czy wpisach ludzie zadają pytanie, kto ma pierwszeństwo? Zapraszamy po prawidłową odpowiedź…

Lekcja 1
pierwszeństwo na skrzyżowaniu

Powyższa grafika podzieliła internautów i pokazała coś bardzo niepokojącego. Prosta sytuacja drogowa przerodziła się w internecie na dyskusję, która może człowieka przerazić.

Egzamin na prawo jazdy, w teorii powinien nam dać pewne poczucie bezpieczeństwa i komfortu z powodu znajomości przepisów ruchu drogowego przez jego posiadacza. Jednak w jak wielkim błędzie jesteśmy, pokazała to dyskusja w internecie, co gorsza osoby, które zawodowo jeżdżą i wożą ludzi, czy towary mieli problem z prawidłową odpowiedzią. Niestety i to jest najbardziej przerażające, instruktorzy nauki jazdy też potrafili błędnie odpowiedzieć.

Jaka jest prawidłowa odpowiedź?

Pierwszeństwo na tym obrazku ma samochód osobowy jadący na wprost. Autobus musi ustąpić mu pierwszeństwa, gdyż przecina tor jazdy samochodu osobowego, skręcając w lewo. 

Z czego to wynika?

Wynika to wprost z przepisów prawa ruchu drogowego:

RUCH DROGOWY

Rozdział 1 – Zasady ogólne.

Art. 5.

1. Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani stosować się do poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli, sygnałów świetlnych oraz znaków drogowych, nawet wówczas, gdy z przepisów ustawy wynika inny sposób zachowania niż nakazany przez te osoby, sygnały świetlne lub znaki drogowe.

2. Polecenia i sygnały dawane przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli mają pierwszeństwo przed sygnałami świetlnymi i znakami drogowymi.

3. Sygnały świetlne mają pierwszeństwo przed znakami drogowymi regulującymi pierwszeństwo przejazdu.

Jak wynika z Prawa o ruchu drogowym, który powinien znać każdy, kto porusza się po drogach publicznych od rowerzysty, przez posiadacza karty woźnicy, prawa jazdy kategorii A.B.C.D i E do tych kategorii oraz prawa jazdy kategorii T (traktor).

Ponadto:

Rozdział 5 – Ruch pojazdów

Oddział 7 – Przecinanie się kierunków ruchu

Art. 25.

1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony, a jeżeli skręca w lewo – także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do pojazdu szynowego, który ma pierwszeństwo w stosunku do innych pojazdów, bez względu na to, z której strony nadjeżdża.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również w razie przecinania się kierunków ruchu poza skrzyżowaniem.

4. Kierującemu pojazdem zabrania się:

  • wjeżdżania na skrzyżowanie, jeżeli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
  • rozdzielania kolumny pieszych.

Jak widzicie, przepisy jasno określają postępowanie w przypadku sytuacji z tej grafiki.

Samochód osobowy ma pierwszeństwo przejazdu. Nawet jeśli byłby to rower, autobus musiałby mu ustąpić miejsca. I teraz może to, co poniektórych zdziwi, ale uwaga:

ROWER JEST TAKIM SAMYM UCZESTNIKIEM RUCHU CO SAMOCHÓD. 

Rowerzystę na drodze publicznej obowiązują takie same przepisy Ruchu Drogowego co pozostałych uczestników, co wynika, że jeśli nie ma w okolicy ścieżki rowerowej, to kierowca musi tak samo traktować rowerzystę, jak innych uczestników ruchu. I tak jak wspomnieliśmy wyżej w przypadku kiedy zamiast samochodu, byłby to rower kierujący autobusem, musiałby ustąpić pierwszeństwa rowerzyście.

Ponadto poniżej dla przypomnienia kilka paragrafów dotyczących rowerzystów:

RUCH DROGOWY

Rozdział 5 – Ruch pojazdów

Oddział 11 – Przepisy dodatkowe o ruchu rowerów, motorowerów, pojazdów zaprzęgowych

Art. 33.

1. Kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

1a. Kierujący rowerem może zatrzymać się w śluzie rowerowej obok innych rowerzystów. Jest obowiązany opuścić ją, kiedy zaistnieje możliwość kontynuowania jazdy w zamierzonym kierunku i zająć miejsce na jezdni zgodnie z odpowiednio art. 33 ust. 1 lub art. 16 ust. 4 i 5.

2. Dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na rowerze, pod warunkiem, że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę.

3. Kierującemu rowerem lub motorowerem zabrania się:

  • jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu z zastrzeżeniem ust. 3a;
  • jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach;
  • czepiania się pojazdów.

3a. Dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.

4. (uchylony).

5. Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jednośladowym jest dozwolone wyjątkowo, gdy:

  • opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem;
  • szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów;
  • warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła), z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

7. Kierujący rowerem może jechać lewą stroną jezdni na zasadach określonych dla ruchu pieszych w przepisach art. 11 ust. 1–3, jeżeli opiekuje się on osobą kierującą rowerem w wieku do lat 10.

Podsumowanie

Niestety, z praktyki za kierownicą samochodu i nie tylko widać, że zastosowanie podstawowych przepisów ruchu drogowego w Polsce, może mieć różne oblicze. Udowadnianie przez „znafcuff internetowych mędrców memowych”, błędnych interpretacji i nieznajomości prawa o ruchu drogowemu powoduje, że przestajemy się dziwić statystykom wypadków drogowych w Polsce. Można by rzec mocnymi słowami, że to selekcja naturalna, ale prawda jest niestety bardziej brutalna. Brak wiedzy i uczenie się testów na pamięć powoduje, że kierowca nie myśli na drodze, a jak staje przed sytuacją na drodze, której nie było na testach, nie umie zastosować się do przepisów i dochodzi do wypadku, co jeśli sam zginie, będzie trauma dla rodziny, ale często przez to giną osoby, lub są ciężko ranne, które nic nie zawiniły, jadąc prawidłowo.

Nikt z nas nie jest nieśmiertelny, ale możemy zapobiegać i przypominać sobie od czasu do czasu przepisy ruchu drogowego. Pamiętać, stosować się do ich podstaw, które tak naprawdę obowiązują na całym świecie. Tak przepis podany na początku, jest przepisem stosowanym na całym świecie. Niezależnie czy jeździmy po Japonii, Anglii, USA, czy po Syberii i Alasce. Zasady pierwszeństwa są podobne na całym świecie.

Pamiętajmy o nich, jadąc samochodem, rowerem czy jeśli mamy kategorie zawodowe C i D to tym bardziej pamiętajmy o tych przepisach.

Pozdrawiamy i życzymy tyle samo powrotów co wyjazdów
Ekipa Okazji Podróżnika.

Podobne Wpisy

Pociąg vs Autobus

DJ Czas

Telefon w podróży

DJ Czas

Dokąd by tu pojechać…

DJ Czas